Ekstruzja

Produkty dostawców:
ekstruzja KraussMaffei Berstorff

Głowice wytłaczarek i współwytłaczarek do produkcji jedno- i wielowarstwowych rur poliolefinowych

Posiadające spiralny dystrybutor oraz wymienne dysze i grzbiety. Zakres średnic - od 5 do 2500 mm.

Głowice wytłaczarek i współwytłaczarek do produkcji jedno- i wielowarstwowych rur PVC z gwiaździstym uchwytem grzbietowym

Zakres średnic od 16 do 800 mm. Głowice do produkcji trzywarstwowych rur PVC z rdzeniem spienionym. Wydajność do 1500 kg/h.

Linie dla miękkich i twardych granulatów PVC

Niezwykle wydajne, mało wymagające oraz łatwe w czyszczeniu granulatory. Dzięki chłodzeniu powietrzem granulat pozostaje idealnie rozdzielony. Używają dwuślimakowych wytłaczarek KMD 90, 114, 130 oraz 164 z wydajnością do 2100 kg/h.

Linie do wytłaczania bezpośredniego

Łączy związki, wypełniacze oraz inne domieszki bezpośrednio przez wytłaczaniem rur, profili lub płyt. Dwuwarstwowe wytłaczarki ślimakowe współbieżne stosowane są w wytłaczaniu bezpośrednim w celu przyspieszenia procesu granulacji oraz minimalizacji kosztu składowania.

Linie produkcyjne wytłaczarek i współwytłaczarek do produkcji płyt PVC

Obsługuj materiały kompaktowe, spieniane, kontrakcyjne i wielowarstwowe z wytłaczarką dwuślimakową KMD 90-32 PL to KMD 184-32 PL z zewnętrznym chłodzeniem ślimaków o wydajności do 2000 kg/h oraz współwytłaczarki KMD 75-26 PL i KMD 90-32 PL produkujące do 390 kg/h.

Linie produkcyjne wytłaczarek i współwytłczarek do produkcji płyt poliolefinowych

Plastiki pełne, spienione i konstrukcyjne – wytłaczarka jednoślimakowa KME 45 B/PL – KME 150 B/PL (na życzenie KME 200 B/PL) o wydajności do 2000 kg/h.

Pełna linia produkcyjna wytłaczarek i współwytłaczarek do wytwarzania jedno- i wielowarstwowych, miękkich, twardych, spienionych lub falistych rur PVC i poliolefinowych

Zakres średnic od 10 do 2500 mm, możliwe chłodzenie wewnętrzne przy produkcji rur poliolefinowych o średnicy 110 mm lub wyższej.

Rewolucyjny system wytłaczania rur poliolefinowych QuickSwitch

Zmiana średnicy oraz grubości rur w kilka minut i bez zatrzymywania linii produkcyjnej. Wystarczy kliknięcie by ustawić nowe wymiary produktu. QuickSwitch dostarczane jest jako pełna linia produkcyjna lub zestaw do rozbudowy obecni istniejącej linii.

Równoległe wytłaczarki i współwytłaczarki dwuślimakowe do wytłaczania rur PVC sterowane mikroprocesorem KraussMaffei Berstorff C6

Ślimaki o średnicy od 75 do 133 mm i stosunkiem L/D 26 lub 36. Zasilane napięciem stałym lub zmiennym. Posiadają wysokodomieszkowe, nitrowane ślimaki z molibdenową powłoką na grzbietach rowków. Chłodzenie zewnętrzne lub wewnętrzne. Chłodzone powietrzem cylindry. Wydajności do 1550 kg/h.

Równoległe wytłaczarki i współwytłaczarki dwuślimakowe i gotowe linie produkcyjne do wytłaczania profili PVC z mikroprocesorem KraussMaffei Berstorff C6

Ślimaki o średnicy od 75 do 133 mm, współczynnik L/D 26 lub 23. Ślimaki wyprodukowane z wysokodomieszkowego, nitrowanego stopu z powłoką molibdenu na grzbietach rowków. Chłodzenie wewnętrzne. Cylindry chłodzone powietrzem. Wydajność do 800 kg/h.

Rozwiązania systemowe do produkcji towarów wzmacnianych włóknami naturalnymi (NFC, WPC)

Wytłaczarka dwuślimakowa do wytłaczania związków z PVC lub PO KMD 75-32/WPC do KMD 133-32/WPC ze ślimakami chronionymi węglanem wolframu oraz bimetaliczny cylinder z wydajnością do 650 kg/h oraz wytrzymałością do 20 000 godzin pracy.

Systemy do produkcji elastycznych, izolowanych rur poliuretanowych

Pełna linia produkcyjna z systemem wytłaczarek do produkcji rur z prędkością 40m/min oraz systemem pozwalającym na pokrywanie jednej lub dwóch rur izolacją o grubości pomiędzy 75 a 180 mm z prędkością produkcji 5m/min.

Systemy do produkcji rur sanitarnych i ciepłowniczych oraz rur odpornych na ciepło, nacisk, naprężenia oraz związki chemiczne rur z PEX

Zapewniają wyjątkowe możliwości i funkcje przy siatkowaniu dzięki dwuślimakowej wytłaczarce stożkowej KMD 63 K/R, specjalnej głowicy KM-RKW 30-25 Pe-Xa oraz promiennikowi podczerwieni KM-IRT-V6.

Wytłaczarki i współwytłaczarki jednoślimakowe KME sterowane mikroprocesorem KraussMaffei Berstorff C6 do przetwarzania poliolefinów

Grupa zawiera małe wytłaczarki i współwytłaczarki o średnicy ślimaka od 20 do 60 mm oraz współczynnikiem L/D o wartości 25 lub 30, standardowe wytłaczarki jednoślimakowe ze średnicą ślimaka od 45 do 150 mm i wartością L/D 36, jak również wydajne wytłaczarki o innowacyjnej geometrii oraz ślimaku o średnicy od 45 do 125mm, współczynniku L/D 41 i wydajności nawet 2400 kg/h.

Wytłaczarki oraz współwytłaczarki dwuślimakowe stożkowe KMD 32 K, 53K i 63 K z mikroprocesorem C6

Zasilane silnikami prądu zmiennego z przetwornikiem DC/AC. Posiadają wysokodomieszkowe, nitrowane ślimaki z powłoką molibdenu na grzbietach rowków. Chłodzenie zewnętrzne lub wewnętrzne. Cylindry chłodzone powietrzem. Wydajność do 220 kg/h.